• 22 sierpnia 2020

Organizacje non-profit w Irlandii

Irlandia może poszczycić się świetnie rozbudowaną strukturą organizacji pozarządowych. Według bazy Benefacts na dzień dzisiejszy w Irlandii istnieje aż 18,488 organizacji non-profit, a pierwsze z nich powstały tam już przed 1950 rokiem. W zastępach irlandzkich organizacji zatrudnionych jest około 109,723 pracowników, a także ponad 560 tysięcy wolontariuszy! Ponad dwie trzecie działaczy to kobiety. W dodatku liczba ta od 2009 roku stale rośnie, co świadczy o coraz większej świadomości problemów społecznych i zainteresowaniu taką formą aktywności.
Wartościami, które leżą u podstaw irlandzkiego porządku społecznego są: równość, godność i prawa człowieka. To właśnie z potrzeby zapewnienia tych praw osobom chorym, bezdomnym lub ofiarom przemocy zrodziły się stowarzyszenia takie jak: Cope, Dublin Simon Community, Focus Ireland, czy Goal Ireland.
Jednym z problemów, któremu stawiają czoła irlandzkie organizacje NGO, jest rosnąca od lat 90. liczba imigrantów. Africa Centre zajmuje się asymilacją osób z Afryki na terenie Irlandii, natomiast fundacja MRCI strzeże równych praw dla ogółu osób przybywających do pracy w tym kraju, w tym także osób z Polski. Co ciekawe, wiele Polaków jest zatrudnionych w tego typu instytucjach.

Organizacje NGO zajmują się również kwestiami politycznymi. Przykładem jest konflikt między Izraelem a Palestyną, w który angażują się organizacje pozarządowe, a olbrzymia część tych działań jest finansowana przez rząd Irlandii. Al Haq, Palestinian Center for Human Rights (PCHR), Miftach, to tylko niektóre z wielu irlandzkich, palestyńskich, izraelskich, a także międzynarodowych stowarzyszeń działających w tym obszarze.
Z czego utrzymują się organizacje non-profit? Głównym źródłem funduszy są oczywiście dotacje od państwa oraz prywatnych osób. Lwia część zasobów finansowych wędruje do pracowników fundacji. Szacuje się, że dla ponad jednej trzeciej (36%) organizacji jest to wydatek rzędu 60% w skali rocznego budżetu, natomiast około jedna czwarta (27%) przeznacza na ten cel 60-80%. Pozostałe 10% organizacji wydaje na swoich pracowników aż 90% środków!
Aktywność wykracza poza obszar problemów społecznych. Wiele działań skupia się wokół świata kultury, edukacji, rozwoju, czy rekreacji. Dzięki temu swoje miejsce w szeregach fundacji mogą znaleźć profesjonaliści w najróżniejszych dziedzin. Wśród poszukiwanych można znaleźć m.i. takie zawody jak: animator, DJ, nauczyciel tańca, kierowca czy grafik. Zastanawiasz się, czy trudno jest zostać wolontariuszem? Nie ma w tym nic trudnego! Oferty wolontariatu w lokalnych, a także wielkich, międzynarodowych fundacjach, można bez problemu znaleźć na oficjalnych portalach lub w bazach ofert wolontariackich (np. volunteer.ie). Najpopularniejszą metodą odnajdywania ochotników jest tzw. marketing szeptany. Na ogłoszenia można trafić także przez social media oraz reklamy w tradycyjnych mediach lub bezpośrednio w lokalnym centrum wolontariatu. Ilość ofert zależy od lokalizacji – przykładowo dla największych miast w Irlandii -Dublina i Cork widnieje średnio 300 ogłoszeń dotyczących wolontariatu. Warto zaangażować się w działania wolontariackie, ponieważ dzieląc się swoim wolnym czasem i posiadanymi umiejętnościami, otrzymujemy w zamian dużo więcej -cenne doświadczenie, nowe znajomości i świetną zabawę!