Siedem Aniołów

Przynęta – SIEDEM ANIOŁÓW – cowakacyjny obóz wędrowny

Wędka uczestniczy w organizacji projektu w ramach którego wyruszamy na dwutygodniową wędrówkę wraz z młodzieżą z całej polski z ośrodków wychowawczych, domów dziecka, wspólnot religijnych, parafii, by swoimi talentami podzielić się z mieszkańcami okolicznych wsi znajdujących się na drodze wędrówki. Towarzyszy nam ośmiometrowy barakowóz ( ten z Mobilnego Domu Kultury ), który staje się na czas projektu mobilną kaplicą. Podczas spotkań we wsiach, odbywają się różne wydarzenia, takie jak kino nocne, ognisko, spektakl teatralny grupy Santo Fuego ABRAHAM. Na szlaku spotkają się również filmowcy, którzy zrealizują dokument o młodzieży. Młodzież uczestniczy w warsztatach filmowych prowadzonych przez reżysera, kamerzystę, scenografa, oświetleniowca, dźwiękowca, charakteryzatora. W projekcie uczestniczy ponad 150 osób z całej Polski. Projekt kładzie bardzo silny akcent na angażowanie ludności lokalnej do włączenia się do grupy, co bardzo wyraźnie widać podczas wieczorów artystycznych każdego dnia projektu. W przyszłym roku projekt obejmie swoim zasięgiem całą Polskę, gdyż jego trasa przeniesie się na całą długość rzeki Wisły, którą uczestnicy będą spływali od Krakowa do Gdańska zatrzymując się przy kilkudziesięciu marinach.