WO – Wolontariat Ojcowski

Przynęta – WO – Wolontariat Ojcowski

Projekt skierowany do mężczyzn, którzy myślą poważnie o swoim ojcostwie. To możliwość sprawdzenia się jako wolontariusz w charakterze ojcowskiego wsparcia działań organizacji pozarządowych w Toruniu i w Polsce. Pośród wielu opcji wolontariatu chcemy się skupić na wolontariacie skierowanym do obecnych i przyszłych ojców. Mężczyźni realizują się w ramach WO przy opiece nad podopiecznymi Wędki. Stają się opiekunami podczas wyjść, spacerów, wyjazdów, rozgrywek sportowych i innych aktywności. Obecnie w projekcie udział bierze kilku mężczyzn. Jest to pilotażowy projekt. Po jego zakończeniu przystąpimy do realizacji stałych spotkań, warsztatów, aktywności i wielu form zaangażowania się wolontaryjnego przyszłych ojców.