Laureat STALOWEGO ANIOŁA

Laureat STALOWEGO ANIOŁA – nagroda za innowacyjne metody pracy na płaszczyźnie społecznej