• 13 grudnia 2014

Poparcie mieszkańców w budżecie partycypacyjnym

Powstanie C3NTRUM Dzieci i Młodzieży WĘDKA w ramach Budżetu Partycypacyjnego.

BUDŻET PARTYCYPACYJNY – poparcie mieszkańców starówki w remoncie naszej placówki