XXVII edycja Welconomy

ORGANIZATOR:

WĘDKA została zaproszona do grona panelistów podczas tegorocznej XXVII edycji

Welconomy pt: „Wiedza, kompetencje – finanse. Wsparcie dla rozwoju podmiotów ekonomii społecznej”
W szacownym gronie prelegentów:
Iain Higgs – Dyrektor Finansowy Central Europe Industry Partners, Fundacja Valores – Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych
Adrian Migoń – Prezes Fundacji Inkubator Technologiczny – Youth Business Poland
Paulina Koszewska – Koordynator ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu PwC- Fundacja PwC
Wojciech Przybysz – Prezes Stowarzyszenia „Wędka”
Martyna Rubinowska – Menedżerka Ashoka Polska
Krzysztof Skrzypski – Prezes Zarządu Ciekawej Spółdzielni Socjalnej
Bartosz Stępień – Prezes Spółdzielni Socjalnej „Fado”
Filip Wadowski – Dyrektor Fundacji NESsT Poland
MogliśMY posłuchać ciekawej dyskusji i zabrać głos w temacie bardzo aktualnym i w codziennym funkcjonowaniu naszej dziennej placówki dla dzieci i młodzieży C3NTRUM WĘDKA w Toruniu.
DziękujeMY Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej w Toruniu za zaproszenie i możliwość promocji naszego Stowarzyszenia ?
DziękujeMY SBA – Social Business Accelerator I PSIK Social Business Accelerator za otaczanie nas swoimi skrzydłami, oraz cierpliwą współpracę mentorka Gosia Bobrowska-Jarzabek z RPs.