Strona główna
  UCZUŚ, czyli szkoła na kołach. Podwórkowa nauka i wychowanie. Wspomórz nas swoim 1 %. DziękujeMY ! :)

Szukamy partnerów do projektu oraz finansowania idei UCZUŚ.

Info w Radiu PIK o UCZUSIU

 MISJA:

WĘDKA w swoich działaniach przygotowuje dzieci i młodzieży spędzającą większość swojego czasu na ulicach Torunia, przed TV, w internecie, grach komputerowych do wchodzenia w dorosłość i samodzielność bez zniekształceń, uprzedzeń, zahamowań i zranień. Uczymy samodzielności, kreatowności, zaradności, pracy w grupie. W naszych działaniach wspieramy, a nie wyręczamy. Dajemy przysłowiową wędkę, a nie rybę. Dążymy do tego, aby być obecnym w każdej dzielnicy Torunia. Oferujemy stale rozwiane działania dla dzieci i młodzieży, które są atrakcyjniejsze (taniec, śpiew, odrabianki, wspólne wycieczki, festyny, pomoc prawna, pomoc terapeutyczna i inne) wobec tego co oferuje im dzisiaj szeroko pojęta ulica (mała przestępczość, papierosy, narkotyki, alkohol, młoda prostytucja i inne). Wierzymy, że w każdym dziecku tkwi ogromny potencjał i dlatego największy nacisk kładziemy na pasje i zainteresowania każdego z tych, które trafia do nas z ulicy.

WIZJA:

Naszą wizją jest prowadzenie szeregu domów i placówek dla dzieci i młodzieży z ulicy z głównym domem w Toruniu i oddziałami w innych miastach naszego województwa oraz w perspektywie kilkunastu lat w innych miastach Polski. Realizować ją chcemy w oparciu o naszych obecnych i przyszłych podopiecznych, wolontariuszy i pracowników. .

 

 

@WEDKAlive
| kontakt i nr konta bankowego